Damızlık ve damızlık harici hayvan ithalatına düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı damızlık ve damızlık harici, besilik, kesimlik sığır cinsi ve koyun-keçi türü, tek tırnaklı, kanatlı hayvanlar, arı ve diğer hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin onaylanması, aranacak belgeler ve veteriner sağlık sertifikası düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Bakanlığın “Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar İle Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle damızlık ve damızlık harici hayvanlar ile üreme ürünleri ithalatına ilişkin hususlar düzenlendi.

Tebliğ, damızlık ve damızlık harici, besilik, kesimlik sığır cinsi ve koyun-keçi türü, tek tırnaklı, kanatlı hayvanlar, arı ve diğer hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin onaylanması, aranacak belgeler ve veteriner sağlık sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, Tebliğ kapsamındaki hayvanların ve üreme ürünlerinin ithalatında gerekli olan kontrol belgesinin onaylanabilmesi için başvuru dilekçesi, kontrol belgesi, proforma fatura, döner sermaye ücretinin ödendiğine ilişkin belge, ithal edilecek hayvan ve üreme ürünlerinin türü ve getiriliş amacına göre Bakanlıkça istenen diğer bilgi ve belgeler, başvuru yapan ithalatçı ya da yükten sorumlu kişiye ilişkin diğer bilgi ve belgeler ve CITES (Nesli tehlikede olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme) belgesi istenecek.

Kontrol belgesi, e-belge olarak da düzenlenebilecek ve e-imza ile onaylanabilecek. E-imza ile yapılacak başvurularda istenilen belgeler tek nüsha olarak sunulacak.

Kontrol belgesinin onaylanmasını kısıtlayan haller

Hayvan hastalıkları yönünden kısıt bulunan ülke ya da ülkenin bir bölümünden hayvan ve üreme ürünleri ithalatı için yapılan kontrol belgesi başvuruları reddedilecek.

İthal edilecek hayvanların veya üreme ürünlerinin gümrüğe gelmiş ya da çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış olması durumları hariç, kontrol belgesi onaylanan ancak daha sonraki süreçte ithalatın gerçekleştirileceği ülke/bölgede ithalatı kısıtlayan bir hayvan hastalığı çıkması durumunda, hastalık sönüşü yapılıncaya kadar onaylanmış olan kontrol belgeleri ile işlem yapılamayacak.

Bakanlık, yerli gen kaynaklarının korunması amacıyla veya ithal edilecek hayvan ve üreme ürünlerinin verim ve kalite unsurları gibi hususlarla ilgili olarak kontrol belgesi düzenlemelerinde ilave tedbir alabilecek. İlgililer, Bakanlık tarafından alınan bu tedbirleri yerine getirmekle yükümlü olacak.

Veteriner sağlık sertifikasının düzenlenmesi ve geçerlilik süresi

Veteriner sağlık sertifikası, ihracatçı ülkedeki yetkili resmi, veteriner hekim tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, sertifikada bir süre belirtilmemiş ise ihraç edilecek hayvanların ve üreme ürünlerinin sevkiyat için yüklenmelerinden en fazla iki gün önce, sertifikada bir süre belirtilmiş ise sertifikada belirtilen süre içerisinde doldurulup imzalanarak mühürlenecek.

Veteriner sağlık sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadar olacak. Süre belirtilmediği takdirde sertifika, hayvanların ithalatında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren hava ve kara yolu ile gelen sevkiyatlarda 15 gün, demir yolu ile gelen sevkiyatlarda 30 gün ve deniz yolu ile gelen sevkiyatlarda 60 gün, üreme ürünleri ithalatında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren hava yolu ile gelen sevkiyatlarda 15 gün, kara yolu ile gelen sevkiyatlarda 30 gün, demir yolu ile gelen sevkiyatlarda 60 gün ve deniz yolu ile gelen sevkiyatlarda 20 gün geçerli olacak.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir